Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny

Střední odborná škola veterinární,

Hradec Králové-Kukleny,

Pražská 68

 
ŠKOLA UCHAZEČ STUDENT UČITEL PROJEKTY


Kurz přepravců

Odborný kurz je určen pro přepravce (průvodce, zaměstnanec, třetí osoba) přepravující zvířata pro obchodní účely na vzdálenost větší než 50 km, kteří jsou při kontrole povinni se prokázat, že mají odbornou kvalifikaci stanovenou podle § 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění a prováděcího předpisu č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, v platném znění.

Rozvrh odborného kurzu je připraven ve spolupráci s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a zahrnuje teoretickou a praktickou výuku.

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží účastník osvědčení v českém jazyce a průkaz osoby přepravující zvířata v českém a anglickém jazyce.


Termíny nejbližších kurzů pro přepravce jsou stanoveny na: 6.3.2017 a 29.5.2017


Přihláška na kurz přepravců je k dispozici zde (formát PDF).

Náplň kurzu je k dispozici zde (formát PDF).

 

Cena kurzu je nově stanovena na částku 4080,-

 

V případě potřeby nás kontaktujte na e-mail kancelar@sosvet.cz.

 
 
zpět o jeden krok nahoru domovská stránka

© 2008 - Všechna práva vyhrazena

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Pražská 68
501 01 Hradec Králové
Tel.: +420 49 5535386
Fax: +420 49 5535400
E-mail: kontakt@sosvet.cz