Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny

Střední odborná škola veterinární,

Hradec Králové-Kukleny,

Pražská 68

 
ŠKOLA UCHAZEČ STUDENT UČITEL PROJEKTY


Školní stáj

Školní stáj je významnou složkou praktického vyučování na naší škole. Na zvířatech v ní chovaných se studenti nižších ročníků cvičí v základních dovednostech týkajících se chovu a ošetřování zvířat, pro studenty vyšších ročníků se pak "obyvatelé" stáje stávají pomyslnými pacienty.
 

Školní stáj nám napomáhá  zajistit plnohodnotnou výuku v naší škole. Chod stáje a péče o zvířata je pod neustálou kontrolou tak, aby nedocházelo byť jen k náznakům stavů, které by bylo možno označit jako týrání zvířat.Vzhledem k tomu, že ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, je i výuka pokusem na zvířeti, musela naše škola projít akreditačními řízeními, ve kterých nám byla, ve smyslu výše uvedeného zákona, akreditace Ústřední komisí pro ochranu zvířat bez připomínek udělena. I to jistě svědčí o vysoké kvalitě naší školy a jejích zaměstnanců.
 

 
 
zpět o jeden krok nahoru domovská stránka

© 2008 - Všechna práva vyhrazena

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Pražská 68
501 01 Hradec Králové
Tel.: +420 49 5535386
Fax: +420 49 5535400
E-mail: kontakt@sosvet.cz