Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny

Střední odborná škola veterinární,

Hradec Králové-Kukleny,

Pražská 68

 
ŠKOLA UCHAZEČ STUDENT UČITEL PROJEKTY


Školní masná výroba

Školní masná výrobna byla vybudována během roku 2014 za pomoci Společnosti přátel Střední odborné školy veterinární Hradec Králové. Masná výroba je pracoviště praktické výuky spolu se školní sýrárnou a jsou v ní realizovány požadavky: „Rámcového vzdělávacího programu RVP 4341 M01 Veterinářství v novém pojetí praktické výuky“. Cílem je seznámit žáky se základním zpracováním syrového masa a drobů na zemědělských farmách a s prodejem farmářských produktů ze dvora jako součástí dlouhodobě udržitelného hospodaření.


Život a práce na venkově:

 • konkurenceschopnost drobných zemědělců
 • udržitelný rozvoj regionů (přímý prodej v místě: ekonomické, sociální a environmenttální přínosy)
 • krajové gurmánské speciality
 • potenciál pro šetrnou poznávací turistiku
 • zachování hospodářských plemen

Výroba masných výrobků byla zahájena počátkem roku 2014 a probíhá i v následujících školních letech. Vyrábí se 1x za týden z přibližně 20 kg syrového masa a drobů.


Přehled vyráběných výrobků:

 • tlačenka
 • prejt
 • masné nádivky
 • paštiky


Jednotlivé etapy praktické výuky zahrnují:

 1. seznámení se zařízením a provozním řádem dle požadavků veterinárního zákona
 2. převzetí syrového masa a drobů od dodavatele
 3. příprava surovin
 4. vlastní výrobu
 5. balení
 6. prodej za nákladové ceny (peníze takto získané budou použity pro nákup dalších surovin pro pravidelné opakování výukové praxe)
 7. hygienicko-sanitační režim
 8. stanovení kritických bodů výroby
 9. evidence spojená s výrobou
Výstupy z praktické výuky jsou dále využity v předmětech:
 1. Ekonomika – kalkulace nákladů a výnosů výrobku
 2. Právní nauka – vedení a archivace evidence spojené s výrobou potravin v souladu s právním systémem České republiky a EU
 3. Práce s počítačem – tvorba etiket, vedení evidence spojené s výrobou na PC
 4. Je vhodné pro praktickou výuku stanovení kritických bodů při výrobě potravin – předmět Hygiena a technologie potravin v 3. a 4.ročníku.

 
 
zpět o jeden krok nahoru domovská stránka

© 2008 - Všechna práva vyhrazena

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Pražská 68
501 01 Hradec Králové
Tel.: +420 49 5535386
Fax: +420 49 5535400
E-mail: kontakt@sosvet.cz