Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny

Střední odborná škola veterinární,

Hradec Králové-Kukleny,

Pražská 68

 
ŠKOLA UCHAZEČ STUDENT UČITEL PROJEKTY


Charakteristika školy

logo školy

Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství. Od školního roku 2011/2012 se v rámci oboru vzdělání může žák specializovat v zaměření veterinární technik a veterinární technik laborant. Zaměření veterinární technik laborant nabízí žákům rozšířená praktická cvičení z chemie a laboratorní techniky včetně praxe ve specializovaných laboratořích. Škola tímto zaměřením vychází vstříc požadavkům veterinární praxe na dovednosti absolventa v praktických laboratorních činnostech.


Cílem studia je vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání. V rámci jazykového a společenskovědního vzdělávání se žáci připravují na maturitní zkoušku z českého a cizího jazyka, získají základy latiny či dějepisu. Umí komunikovat v jednom světovém jazyce minimálně na úrovni B1.


Žáci ovládají principy a zákonitosti přírodních vztahů zejména biologických, chemických, matematických a fyzikálních. Na základě těchto poznatků se dobře orientují v oblastech nemocí zvířat a chovu zvířat včetně jejich výživy a reprodukce, a to jak v hospodářských tak i zájmových chovech. Ovládají laboratorní techniku, orientují se v oblasti hygieny a zpracování živočišných produktů. Žáci ovládají práci s informačními a komunikačními technologiemi a orientují se v ekonomických problémech. Osvojí si řízení motorových vozidel skupiny B. Ve výběru volitelných předmětů získají vědomosti a dovednosti, které jim umožní úspěšně se uplatnit na trhu práce. Volí například mezi předměty kynologie a kosmetika zvířat, laboratorní metody v praxi, krmivářství, ekonomika v praxi, myslivost, informační technologie. Pro žáky se studijními předpoklady je zařazen seminář z biologie a chemie.


Škola má zázemí laboratoří, odborných učeben, školní sýrárnu, včelnici se čtyřmi včelstvy a vlastní školní stáj, ve které jsou ke studijním účelům k dispozici kůň, poník, kráva, kozy, ovce, psi, králíci a slepice.V rámci praktických cvičení a praxe získají žáci praktické dovednosti spojené s výkonem jejich budoucího povolání. Praktická výuka probíhá nejen v prostorách školy, ale i na smluvních pracovištích a školních závodech, mezi které patří ambulance veterinárních lékařů, veterinární ústav, zemědělská družstva, soukromé farmy, hřebčíny a podobně.


Škola se nachází v městské části Kukleny na Pražské třídě. Je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou od hlavního vlakového nádraží (linka č. 3 zastávka Veterinární škola) a od autobusového nádraží je areál vzdálen pouze 10 minut chůze.


Žáci ze vzdálenějších míst bydliště mohou být ubytováni na Domově mládeže ve Vocelově ulici, nedaleko autobusového nádraží. Pro dívky je také možnost ubytování v Církevním domově mládeže.

 
 
zpět o jeden krok nahoru domovská stránka

© 2008 - Všechna práva vyhrazena

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Pražská 68
501 01 Hradec Králové
Tel.: +420 49 5535386
Fax: +420 49 5535400
E-mail: kontakt@sosvet.cz