Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny

Střední odborná škola veterinární,

Hradec Králové-Kukleny,

Pražská 68

 
ŠKOLA UCHAZEČ STUDENT UČITEL PROJEKTY


Olympiády a soutěže

17.4.2017

Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Dne 6. dubna 2017 se na gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové konalo okresní kolo SOČ.

Vynikajícího úspěchu dosáhly v oboru Biologie Sabina Černá, která se s prací „Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka dlouhoprstého“ umístila na 1. místě a Aneta Selingerová, která získala 2. místo s prací „Etologická pozorování nosorožců dvourohých“.

V oboru Ekologie se na 4. místě umístila Monika Šimunová s prací „Floristický průzkum Lanškrounských rybníků“. Na 5. místě se v oboru Zdravotnictví umístila práce „Apiterapie – léčení včelími produkty“ od Anny Valeshové.

 

28.3.2017

Chemická olympiáda kategorie C - školní kolo

Ve škole proběhlo školní kolo Chemické olympiády kategorie C. Soutěž je určena pro žáky 1. a 2. ročníku, skládá se z teoretické části, praktické části a kontrolního testu. Vítězka Andrea Krocová z 1.B je navržena na postup do krajského kola.
Fotogalerie zde .

 

20.3.2017

Expo Science Amavet 2017 - regionální kolo

Vynikajícího úspěchu dosáhli studenti naší školy na regionálním kole soutěže Amavet konaném ve dnech 16 – 17. března 2017 v Pardubicích. Členové odborné poroty hodnotili kvalitu a tvůrčí přínos práce, dále vystupování řešitelů a jejich schopnosti prezentovat práci před odbornou i laickou veřejností.

Naši školu reprezentovalo 7 výstavních posterů a do národního kola, které se bude konat v Praze, byly porotou vybrány 2 projekty:

 • „Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris)“ Sabiny Černé
 • „Apiterapie – léčení včelími produkty“ Anny Valeshové

Své výstavní postery prezentovali v Pardubicích též:

 • Aneta Selingerová – „Etologická pozorování nosorožců dvourohých“
 • Ester Neubauerová – „Etologické pozorování žiraf síťovaných“
 • Monika Šimunová – „Floristický průzkum EVL Lanškrounské rybníky“
 • Tereza Hadži Nikolová – „Vyšetření histologického materiálu, ke stanovení diagnózy“
 • Jan Wagneter, Ivona Votroubková – „Boj studenta s výživou“

Fotogalerie zde .

 

17.3.2017

Expo Science Amavet 2017

Soutěže Expo Science Amavet, X.ročník, Pardubice 16. 3. 2017 se v kategorii Středoškolák, zúčastnili:

 • Sabina Černá
 • Aneta Selingerová
 • Ester Neubauerová
 • Monika Šimunová
 • Anna Valeshova
 • Tereza Hadži Nikolová
 • Ivona Votroubková a Jan Wagneter
Fotogalerie
zde.

 

16.3.2017

Turnaj v Kin-Balle na naší škole.

 

8.3.2017

Expo Science Amavet 2017

8 soutěžních projektů přihlásila naše škola do regionálního kola soutěže Expo Science Amavet. Již XXIV. ročník této soutěže se bude konat 16.-17.3. 2017 v Pardubicích. Své postery bude prezentovat: Sabina Černá, Šárka Čemusová, Ester Neubauerová, Tereza Hadži Nikolová, Aneta Selingerová, Monika Šimunová, Anna Valeshová, Jan Wagneter a Ivona Votroubková.

 

31.10.2016

Přírodovědný klokan 2016

Školní kolo kategorie Junior (1. a 2. ročník) proběhlo ve středu 12. 10. 2016 1. vyučovací hodinu. Celkem se této soutěže zúčastnilo 130 žáků 1. a 2. ročníku. Výsledky .

 

20.10.2016

22. ročník ekologické olympiády - krajské kolo

Ve dnech 22. - 23. 9. 2016 jsme se zúčastnili krajského kola Ekologické olympiády na téma: Biokoridory a biobariéry v Podorlickém skanzenu Krňovice. Mezi soutěžní úkoly patřil tradičně test na všeobecné znalosti, poznávání přírodnin, zpracování a následná prezentace praktického úkolu.

 

školní rok 2015/2016


14.4.2016

Prezentiáda - krajské kolo

Žákyně naší školy, Eva Šimonková a Tereza Hadži Nikolová se umístily na 3. místě v Krajském kole soutěže Prezentiáda.

 

11.4.2016

Chemická olympiáda kategorie C - školní kolo

Ve škole proběhlo školní kolo Chemické olympiády kategorie C. Soutěž je určena pro žáky 1. a 2. ročníku, skládá se z teoretické části, praktické části a kontrolního testu. Vítězka Lenka Žíčařová z 2.B, postupuje do krajského kola.

 

21.3.2016

Soutěž YPEF (Young People in European Forests) - regionální kolo

Dne 21. 3. 2016 proběhlo na České lesnické akademii v Trutnově regionální kolo soutěže YPEF (Young People in European Forests). Soutěžní družstvo ve složení P. Čadová , M. Musil a B. Pinkasová získalo v konkurenci zejména středních lesnických škol vynikající 3. místo.

 

14.3.2016

Matematická soutěž - školní kolo

Ve středu 9. března se na naší škole uskutečnilo školní kolo Matematické soutěže. Soutež je určena pro studenty 1. až 3. ročníku. Školního kola se zúčastnilo celkem 29 studentů a do oblastního kola Matematické soutěže postupují:

1. ročník

 • Kateřina Mlatečková, 1.A
 • Anna Fialová, 1.B
2. ročník
 • Ester Neubauerová, 2.B
 • Michaela Karešová, 2.B
3. ročník
 • Dominika Hejnová, 3.A
 • Michaela Stará, 3.B

 

14.3.2016

Biologická olympiáda - školní kolo

Dne 15. února 2016 proběhlo na naší škole školní kolo Biologické olympiády. Do krajského kola postupuje Kateřina Poláková ze 3. C (vítěz v kategorii A) a Simona Lelková z 1. D (vítěz v kategorii A).

 

11.3.2016

Amavet - krajské kolo v Pardubicích

Naši školu reprezentovaly 4 výstavní postery:

 • Kristýna Křížková - „Paraziti v potravě člověka se zaměřením na Trichinellu spiralis“
 • Lenka Říčařová - „Veterinární přípravek Artenax“
 • Pavlína Pernerová - „Posouzení výskytu plísní na jogurtech“
 • Aneta Rozsypálková - „Monitoring nočních motýlů“
Členové odborné poroty hodnotili kvalitu a tvůrčí přínos práce, dále vystupování řešitelů a jejich schopnosti prezentovat práci před odbornou i laickou veřejností. Bohužel do národního kola nepostoupila žádná práce.


Fotogalerie z krajského kola.

 

9.3.2016

Amavet - školní kolo

Tak jako v předcházejících letech se i v tomto roce konalo školní kolo soutěže Amavet. Soutěže se účastnily 4 studentky, které své práce představily ostatním žákům naší školy prostřednictvím výstavních posterů. Všechna témata zpracovávaly studentky v rámci svých ročníkových prací.


Fotogalerie ze školního kola.

 

27.1.2016

Místní kolo soutěže YPEF

Ve čtvrtek 21.1. 2016 se v prostorách ředitelství LČR konalo pro žáky ZŠ a SŠ místní kolo soutěže YPEF (Young People in European Forests).


Soutěž měla dvě části. Nejprve soutěžící řešili test, který prověřil jejich znalosti o lesních ekosystémech, o lesním hospodářství a o biotických a abiotických faktorech. Další část byla poznávací (herbářové položky, listy, plody, semena, horniny, nerosty, atd.).


V mladší kategorii reprezentovala naši školu dvě družstva. Družstvo ve složení A. Fialová, L. JirmanováS. Rejnková získalo skvělé 3. místo. Soutěže se také účastnila K. Jiráčková , T. Straková a L. Šimůnek.


Ve starší kategorii dosáhla obě naše družstva vynikajícího úspěchu. P. Středová , D. Škvor a J. Tichý obsadili 2. místo a P. Čadová , M. Musil a B. Pinkasová dokonce zvítězili.


Fotografie z této akce.

 

23.11.2015

PIšQworky 2015 - oblastní kolo

Dne 13.11.2015 se naši žáci zúčastnili oblastního kola soutěže pIšQworky 2015 (mistrovství škol v logické hře piškvorky).

 

11.11.2015

Logická olympiáda 2015

Nominačního kola logické olympiády (test přes webové rozhraní) se z naší školy přihlásilo 8 studentů a 6 z nich vyplnilo test. Do krajského kola, které se uskutečnilo v pátek 6. 11. 2015 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, postoupila Veronika Rysková, III.B. Zde se umístila na 40. až 50. místě. Gratulujeme.

 

23.10.2015

Přírodovědný klokan 2015

Školní kolo kategorie Junior (1. a 2. ročník) proběhlo ve středu 14. 10. 2015 1. vyučovací hodinu. Celkem se této soutěže zúčastnilo 167 žáků 1. a 2. ročníku. Výsledky .

 

24.9.2015

„Mezi mosty“ - raftový závod středních škol

Dne 15. 9. 2015 se uskutečnil tradiční závod raftů „Mezi mosty“. Zúčastnilo se 16 družstev a naše škola se umístila na 10. místě.

 

23.9.2015

21. ročník ekologické olympiády - krajské kolo

Opět výborné umístění družstva ve složení Pavla Středová, David Škvor a Jakub Tichý v Krajském kole ekologické olympiády. Družstvo získalo 4. místo v konkurenci 11 středních škol (zejména gymnázií).


„Po druhé hostovalo město Vrchlabí, v čele s Krkonošským národním parkem, Krajské kolo ekologické olympiády. Tématem tohoto ročníku byla „Turistika, sport a příroda“. Soutěžní úkoly byly obdobné jako předchozí ročník, řešili jsme test znalostí k danému tématu, poznávali jsme přírodniny, v městském parku jsme vyplňovali kvíz a při návštěvě Sněžky jsme promýšleli zpracování hlavního úkolu. Hlavním úkolem bylo navrhnout řešení regulace počtu návštěvníků Sněžky, zpracovat prezentaci a tuto prezentaci pak přednést před odbornou porotou. Úkoly nebyly vůbec snadné, ale celou soutěž jsme si moc užili. Zejména se povedl výlet na Sněžku, kde nás provázelo krásné slunečné počasí. V této soutěži jsme skončili na 4. místě, pouhý jeden bod nás dělil od třetího místa.“


P. Středová (3.C)


Fotografie zde .

 

 
 
zpět o jeden krok nahoru domovská stránka

© 2008 - Všechna práva vyhrazena

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Pražská 68
501 01 Hradec Králové
Tel.: +420 49 5535386
Fax: +420 49 5535400
E-mail: kontakt@sosvet.cz