Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny

Střední odborná škola veterinární,

Hradec Králové-Kukleny,

Pražská 68

 
ŠKOLA UCHAZEČ STUDENT UČITEL PROJEKTY


Personální obsazení ve školním roce 2016/2017

jméno vyučuje předměty
Ing. Bc. Hana Rubáčková biochemie
ředitelka školy
 
Ing. Regína Čížková ekonomika, právo
zástupkyně ředitele školy
 
MVDr. Milada Polláková hygiena a technologie potravin, odborná praxe
vedoucí učitelka praktického vyučování
 
Mgr. Miroslav Andrle matematika, informatika, seminář z matematiky
metodik informačních a komunikačních technologií
 
Ing. Jana Čermáková chov a výživa hospodářských zvířat, obecná výživa, bezpečnost živočišných surovin, kynologie
učitelka
 
Mgr. Veronika Ditrychová chemie, biologie, seminář z chemie
učitelka
 
MVDr. Lubomír Ducháček anatomie a fyziologie, patologie
učitel
 
Ing. Jana Faltejsková ekonomika, právo, chov a výživa hospodářských zvířat, včelařství, odborná praxe
výchovná poradkyně
 
Mgr. Helena Felcmanová český jazyk a literatura, společenské vědy
učitelka
 
Mgr. Kateřina Filipová matematika, fyzika
učitelka
 
Mgr. Kateřina Hájková latina, anglický jazyk
učitelka
 
MVDr. Kateřina Javornická nemoci hospodářských zvířat, mikrobiologie a parazitologie
učitelka
 
MVDr. Vilma Kajerová vybrané laboratorní metody, nemoci hospodářských zvířat, patologie
učitelka
 
MVDr. Václav Kvasnička reprodukce zvířat, hygiena a technologie potravin, odborná praxe
učitel
 
Mgr. Martina Lochařová český jazyk a literatura, dějepis, latina
učitelka
 
Mgr. Adelína Macháčková matematika, chemie, laboratorní metody v praxi, seminář z chemie
učitelka
 
Ing. Pavlína Malá chov hospodářských zvířat, chov a výživa hospodářských zvířat, odborná praxe
učitelka
 
Ing. František Novák myslivost
učitel
 
Mgr. Miroslav Pavelka tělesná výchova
učitel
 
MVDr. Libuše Poldová chirurgie, chov a choroby zájmových zvířat, odborná praxe
učitelka
 
Mgr. Jitka Provázková anglický jazyk, seminář z angličtiny
koordinátorka sociálně patologických jevů
 
Mgr. Irena Rysková anglický jazyk, seminář z angličtiny
učitelka
 
RNDr. Petr Skřivan anatomie a fyziologie, biologie
učitel
 
Ing. Jitka Skřivánková informatika
učitelka
 
Mgr. Zlata Smrčková český jazyk a literatura, společenské vědy
učitelka
 
Mgr. Jana Součková anglický jazyk, seminář z angličtiny
učitelka
 
Mgr. Dagmar Škodová tělesná výchova
učitelka
 
Mgr. Bronislava Tocháčková chemie, biologie, biochemie
učitelka
 
Ing. Bedřich Tráva motorová vozidla
učitel
 
MVDr. Eva Zubalová mikrobiologie a parazitologie, nemoci hospodářských zvířat, patologie
učitel
 
 
 
 
zpět o jeden krok nahoru domovská stránka

© 2008 - Všechna práva vyhrazena

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Pražská 68
501 01 Hradec Králové
Tel.: +420 49 5535386
Fax: +420 49 5535400
E-mail: kontakt@sosvet.cz