Sportovní kroužek

Kroužky nabízené ve školním roce 2018/2019: Mgr. Dagmar Škodová: Kin-ball (středa 16:00 – 17:00) Další informace na emailu: dagmar.skodova@sosvet.cz