7.2.2017

Domov mládeže

Žáci naší školy mohou využít možnosti ubytování v Domově mládeže, internátu a školní jídelně (DMIŠJ) Hradec Králové, Vocelova 1469/5. Dívky jsou ubytovány na pracovišti Vocelova 1469/5 a chlapci obvykle na pracovišti DMIŠJ na ul. Hradecká 1204.

Další informace k podmínkám ubytování a dokumenty ke stažení získáte na www.dmhk.cz

Pro dívky je také možnost ubytování v Salesiánském domově mládeže, Hradec Králové – Kukleny. Nabídka je určena zvláště těm, kdo hledají klidné a rodinné prostředí s menším počtem ubytovaných studentek.

Více informací získáte na adrese www.sdmhk.cz

Přihlášky k ubytování podávají zákonní zástupci nezletilých nebo zletilí žáci každoročně do 31. května nebo
i v průběhu školního roku.