26.10.2016

Historie školy

Dějiny Střední odborné školy veterinární v Hradci Králové – Kukleny sahají až do 80. let 19. století. Dne 30. listopadu 1884 byl otevřen první ročník Hospodářské školy zimní v Kuklenách, jehož ředitelem byl Tomáš Švehla. V roce 1909 byly zakoupeny pozemky pro zřízení školního statku a zahrad a postupně se zvětšovaly. Plány na vybudování samostatné školní budovy odložila 1. světová válka. K slavnostnímu otevření nové školy nakonec došlo 28. září 1923 a zúčastnil se ho i starosta města Dr. František Ulrich.

V roce 1943 byla při rolnické a hospodářské škole otevřena též rolnická učňovská škola a tříletá zahradnická škola. V tomto období se ustálil název Zemská rolnická škola a Zemská zimní rolnická škola. V roce 1952 škola dostala název Zemědělská mistrovská škola pěstitelská, ale po roce ji rychle vystřídal nový typ školy – Zemědělská technická škola, obor účetní evidence. Od 1. září 1958 pak zahájila v budově školy svou činnost čtyřletá Zemědělská technická škola – obor veterinární. Nové zaměření školy si vyžádalo velké množství změn a v následujících letech postupně vzrůstá kvalita a technické vybavení školy, škola je modernizována, celkově rekonstruována.

V roce 1992 je škola přejmenována na Střední zemědělskou školu Antonína Švehly a dochází ke změně studijního oboru na Veterinární prevenci. Současný název školy od 1. září 2002 je Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68. Od roku 1996 vede školu ředitelka Ing. Bc. Hana Rubáčková.