8.10.2019

Školní jídelna

Adresa:
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68, Pražská 68/18, 500 04, Hradec Králové

Telefon:
495 535 386, 606 373 711

E-mail:
obedy@sosvet.cz

Školní jídelna se řídí vyhláškou  č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění a vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích  na stravovací služby v platném  znění. Vyhláška o školním  stravování a hygienické předpisy jsou  k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny.

Stravné:
Stravné se platí hotově v kanceláři školy. POUZE ŽÁCI mohou platit i převodem z účtu, pod svým var. symbolem (evidenční číslo). Na číslo účtu 3336511/0710, který je vedený u ČNB H.K. Převod trvá cca 3 – 4 dny.

Přihlášení a odhlášení oběda si provádí každý strávník sám u objednacího místa do 13:30. V ostatních případech u pí. Dany Vonáskové – tel: 495 535 386, e-mail: obedy@sosvet.cz

Výše stravného:

žáci 35,–

cizí strávníci 75,–

Výdej obědů:
žáci: dle rozpisu jednotlivých  tříd
cizí strávníci: 10:30 – 11:00, 12:00 – 12:20, 12:45 – 13:10

Bagety:
Objednávání a odhlašování pátečních baget bude ukončeno každou středu ve 13:30. Pak již nelze bagetu odhlásit!!!

Při ztrátě čipu je možno v kanceláři školy zakoupit nový za poplatek 150,-Kč.

Při zapomenutí čipu je nutno se přihlásit v kanceláři školy, kde bude vydán doklad o zaplacení a objednání oběda na příslušný den.

Jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně, u objednacího automatu a na stránkách školy.

Dotazy a připomínky k provozu jídelny u pí. Moniky Novotné (hospodářka školy) a u pí. Lenky Bínové (vedoucí kuchařka).

Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob !!!