1.6.2017

Školní laboratoře

Ve škole se nachází několik odborných laboratoří, ve kterých probíhají praktická cvičení z předmětů chemie, biologie, mikrobiologie, hygiena potravin, laboratorní metody. Všechny jsou zařízeny a vybaveny podle soudobých trendů a požadavků na moderní pojetí výuky. Nechybí v nich zobrazovací technika – mikroskopy a stereolupy s možností prezentovat pozorovaný obraz na obrazovce ani vybrané přístroje vhodné pro naplnění cílů vzdělávání ve veterinárním oboru. Žáci se v laboratořích učí nejenom základním laboratorním dovednostem a návyků, ale učí se i pracovat s přístroji a pomůckami, se kterými se setkávají při práci na pracovištích praxe.