20.10.2017

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog: Mgr. Martina Lochařová, martina.locharova@sosvet.cz

Konzultace pro žáky s SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie,…

Konzultační hodiny:

  • Úterý 12:25 – 13:10
  • Čtvrtek 14:10 – 14:55
  • kdykoli po domluvě