13.9.2017

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Provázková, jitka.provazkova@sosvet.cz

Vážení rodiče,

vzhledem k častému výskytu šikany v současných školách chceme být připraveni na zachycení případného ubližování silnějších slabším a hned v počátku účinně takové bezpráví zastavit. Cílem preventivního programu naší školy (viz. MPP) je těmto jevům včas předcházet, popřípadě je rychle a úspěšně řešit tak, aby naši školu opouštěli nejen vzdělaní, ale také sebevědomí a šťastní mladí lidé. Důležitou součástí tohoto programu je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, obraťte se, prosím, okamžitě na třídního učitele, metodičku prevence (Mgr. Jitka Provázková: jitka.provazkova@sosvet.cz), výchovnou poradkyni (Ing. Jana Faltejsková: jana.faltejskova@sosvet.cz), nebo školní psycholožku (Mgr. Hana Bergerová: hana.bergerova@sosvet.cz). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

Pedagogický sbor SOŠ veterinární.

Minimální preventivní plán školy pro školní rok 2018/2019.

Školní program proti šikanování.

Projekt Nenech to být – elektronická schránka k nahlášení šikany pro žáky i rodiče.

Stručný návod pro pedagogy a rodiče na pomoc ohroženým dětem.

Adaptační kurzy ve školním roce 2017/2018:

 

Konzultační hodiny:

  • úterý   13:15 – 15:00
  • středa 14:00 – 16:00

Lze dohodnout individuální termín dle potřeby žáka nebo zákonného zástupce.

Prosím RODIČE, aby poslali předem email na adresu: jitka.provazkova@sosvet.cz