9.2.2017

Pedagogický sbor

Ing. Bc. Hana Rubáčková biochemie
ředitelka školy
Mgr. Adelína Macháčková chemie,matematika, seminář laboratorní metody v praxi
zástupkyně ředitele školy
MVDr. Milada Polláková hygiena a technologie potravin, odborná praxe
vedoucí učitelka praktického vyučování
Mgr. Miroslav Andrle matematika, informatika, seminář z matematiky
metodik informačních a komunikačních technologií
Mgr. Veronika Ditrychová chemie, biologie, biochemie, seminář z chemie
učitelka
MVDr. Lubomír Ducháček, Ph.D. anatomie a fyziologie zvířat, patologie
učitel
Ing. Jana Faltejsková ekonomika, právo, chov a výživa hospodářských zvířat, včelařství, odborná praxe
výchovná poradkyně
Mgr. Helena Felcmanová český jazyk a literatura, společenské vědy, právo
učitelka
Mgr. Kateřina Filipová matematika, fyzika
učitelka
Mgr. Kateřina Hájková latina, anglický jazyk, dějepis
učitelka
PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
tělesná výchova
učitelka
MVDr. Kateřina Javornická nemoci hospodářských zvířat
učitelka
MVDr. Vilma Kajerová, Ph.D.
vybrané laboratorní metody, nemoci hospodářských zvířat, kynologie
učitelka
MVDr. Martin Kopic nemoci hospodářských zvířat, kynologie, anatomie a fyziologie zvířat, odborná praxe
učitel
Mgr. Denis Kusko tělesná výchova, informatika
učitel
MVDr. Václav Kvasnička reprodukce zvířat, hygiena a technologie potravin, odborná praxe
učitel
MVDr. Jitka Laštovičková mikrobiologie a parazitologie, chov a choroby zájmových zvířat, odborná praxe
učitelka
Mgr. Martina Lochařová český jazyk a literatura, dějepis, latina
školní speciální pedagog
Ing. Pavlína Malá chov a výživa hospodářských zvířat, obecná výživa, odborná praxe
kariérový poradce
Ing. František Novák myslivost
učitel
Ing. Mgr. Markéta Píšová, Ph.D. chov a výživa hospodářských zvířat, obecná výživa, bezpečnost živočišných surovin, hygiena a technologie potravin, odborná praxe
učitel
MVDr. Libuše Poldová chirurgie, chov a choroby zájmových zvířat
učitelka
Mgr. Jitka Provázková anglický jazyk, seminář z angličtiny
školní metodik prevence
Mgr. Irena Rysková anglický jazyk, seminář z angličtiny
učitelka
RNDr. Petr Skřivan anatomie a fyziologie, biologie
učitel
Mgr. Bohumila Smolíková matematika
učitelka
Mgr. Zlata Smrčková český jazyk a literatura, společenské vědy
učitelka
Mgr. Jana Součková anglický jazyk, seminář z angličtiny
učitelka
Mgr. Dagmar Škodová tělesná výchova, společenské vědy
učitelka
Ing. Pavlína Štréglová informatika, ekonomika
učitelka
Mgr. Bronislava Tocháčková chemie, biologie, seminář z biologie
učitelka
Ing. Bedřich Tráva motorová vozidla
učitel