26.10.2016

Veřejnost

Kurz přepravců

Odborný kurz je určen pro přepravce (průvodce, zaměstnanec, třetí osoba) přepravující zvířata pro obchodní účely na vzdálenost větší než 50 km, kteří jsou při kontrole povinni se prokázat, že mají odbornou kvalifikaci stanovenou podle § 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění a prováděcího předpisu č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, v platném znění.

Rozvrh odborného kurzu je připraven ve spolupráci s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a zahrnuje teoretickou a praktickou výuku.

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží účastník osvědčení v českém jazyce a průkaz osoby přepravující zvířata v českém a anglickém jazyce.

Termíny nejbližších kurzů pro přepravce jsou stanoveny na: 14. září 2020

Přihláška (pdf) na kurz přepravců.

Náplň kurzu.

Cena kurzu je nově stanovena na částku 4080,-

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: kancelar@sosvet.cz.

Školení ICT

V minulých letech pořádala naše škola školení (základy práce s PC, práce s textovým editorem, práce s tabulkovým procesorem, internet a email, počítačová grafika atd.) pro regionální agrární komoru královéhradeckého kraje.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: miroslav.andrle@sosvet.cz.

Člověk a pes

Školení pro pracovníky společností, kteří přicházejí do styku se psy. Prevence proti napadení, obrana proti agresivnímu psovi, etologické minimum atd.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: kancelar@sosvet.cz.