Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč

Co je cílem projektu?

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení. 

Co děláme my jako partner?

V rámci projektu budeme realizovat aktivity pro žáky školy a také pro žáky ZŠ, které podpoří zvídavost žáků v polytechnické a digitální oblasti.

Pro žáky ZŠ jsme připravili bloková cvičení navazující na ŠVP přírodopisu zaměřená na stavbu a funkci těla savců, ptáků a plazů. Témata jednotlivých cvičení jsou: „Jak to vypadá uvnitř těla zvířat“, „Jak zacházet se zvířaty“, „Jak se rodí (líhne) mládě“, „Jak na první pomoc nejen u lidí“. Žáci zúčastněných ZŠ budou mít možnost pod vedením odborných učitelů a za pomoci žáků SŠ pracovat s živými zvířaty či modely zvířat v životní velikosti a s různými pomůckami a nástroji, což povede také k rozvoji jejich polytechnických dovedností.

Pro žáky jednotlivých ročníků naší školy jsme připravili školní projekty s názvy: „Technika v praxi aneb fyzika a my“, „Technické a přírodní památky Krkonoš“, „Robotizace v zemědělském podniku“ a „Metody vyšetřování a léčení malých zvířat na VFU Brno“. V rámci projektů žáci navštíví interaktivní expozice, přírodní a technické památky, špičková odborná pracoviště. Na základě vlastního prožitku a získaných informací žáci vypracují výstupní materiál, který budou prezentovat prostřednictvím krátkých prezentací či prostřednictvím informačních posterů, svým spolužákům. Školní projekty podpoří polytechnické čtenářské a digitální kompetence žáků školy.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“ je spolufinancován Evropskou unií.

Obor vzdělání veterinářstvíObor vzdělání veterinářstvíCentrum malých zvířatCentrum malých zvířatŠkolní stájŠkolní stájŠkolní včelniceŠkolní včelniceŠkolní sýrárna a masná výrobaŠkolní sýrárna a masná výrobaZahraniční stážeZahraniční stážeZájmová činnostZájmová činnost
Bakaláři Google Classroom Facebook kontakt@sosvet.cz 495 535 386 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Všechna práva vyhrazena - www.sosvet.cz. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky - více informací. Prohlášení o přístupnosti. Cookies zásady. Web vytvořila společnost ITPA