17.1.2020

Přijímací řízení

1. Kritéria přijímacího řízení 2024

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

2. Informace k podávání přihlášky ke vzdělávání

2.1 Termín pro odevzdání přihlášky: nejpozději do 20. února 2024

2.2 Možné způsoby podání přihlášky a postup podání viz. prihlaskynastredni.cz

Tiskopis přihlášky ke studiu (PDF, Excel)

Přihlášky ve formě výpisu nebo na tiskopisu lze odevzdat přímo v kanceláři školy ve všední dny od 7.00 do 15.00 hod. (pátek do 13.00 hod.)  nebo zaslat na adresu  Střední odborná škola veterinární, Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové. Pokud zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč vlastní jako fyzická osoba datovou schránku, odešle přihlášku datovou schránkou. ID datové schránky školy:  8wtyk2a 

2.3 Kontaktní údaje na zákonného zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilého uchazeče v přihlášce ke vzdělávání

Pro usnadnění komunikace žádáme o vyplnění platného telefonního čísla a e-mailu, které jsou uvedeny v přihlášce jako nepovinný údaj

2.4 Povinné přílohy přihlášky ke vzdělávání

  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (PDF, Excel)
  • Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (PDF, Excel)
    K prokázání hodnocení využívejte formuláře zveřejněného na prihlaskynastredni.cz, nejlépe opatřeného QR kódem ze základní školy. 

Formuláře povinných a dalších příloh naleznete na www.prihlaskynastredni.cz. Formulář žádosti o prominutí zkoušky z českého jazyka pro osoby, které získali předchozí vzdělání mimo území ČR (par. 20 odst. 4 školského zákona) naleznete ZDE

2.5 Zaměření oboru vzdělání Veterinářství 43-41-M/01

  • veterinární technik
  • veterinární technik laborant

v přihlášce ke vzdělávání zaměření nevyplňujte!

Přijatí uchazeči budou písemně vyzváni k výběru zaměření v oboru vzdělání Veterinářství (veterinární technik/veterinární technik – laborant).  Zaměření veterinární technik – laborant bude otevřeno pouze v případě minimálního počtu 15 přijatých žáků. V případě neotevření třídy s tímto zaměřením budou přijatí zájemci zařazeni do tříd se zaměřením veterinární technik.

2.6 Doporučení

Pro zjednodušení komunikace pro uchazeče i školu je nejlépe využít elektronické podání přihlášky ke vzdělávání.  

3. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče

Uchazeči o studium mají povinnost doložit k přihlášce ke vzdělávání lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (PDF, Excel).

Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

Do oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství mohou být přijímáni žáci a uchazeči s dobrou funkcí orgánů pohybové a nervové soustavy. Částečně překážejí poruchy horních a dolních končetin, beder a páteře. Uchazeči musí mít dobrý zrak (korekce se připouští), sluch a čich. Nesmějí trpět chronickými chorobami oběhové soustavy nebo přecitlivělostí kůže a dýchací soustavy, chronickými chorobami ledvin a revmatickým onemocněním, poruchami mechanismu imunity a alergiemi.
K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující lékař.

Škola nabízí možnost vzdělávání žákům a uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami  V těchto případech je nezbytné doložit doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

4. Oficiální informace MŠMT

Komplexní informace MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy + tiskopisy ke stažení naleznete na www.prihlaskykynastredni.cz.

 

Obor vzdělání veterinářstvíObor vzdělání veterinářstvíCentrum malých zvířatCentrum malých zvířatŠkolní stájŠkolní stájŠkolní včelniceŠkolní včelniceŠkolní sýrárna a masná výrobaŠkolní sýrárna a masná výrobaZahraniční stážeZahraniční stážeZájmová činnostZájmová činnost
Bakaláři Google Classroom Facebook kontakt@sosvet.cz 495 535 386 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Všechna práva vyhrazena - www.sosvet.cz. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky - více informací. Prohlášení o přístupnosti. Cookies zásady. Web vytvořila společnost ITPA