Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

Název projektu:

Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

Žadatel: Královéhradecký kraj
Program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Oblast podpory:

Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit regionu

Rozpočet projektu: 5 710 942,20 Kč
Dotace: 5 282 627,20 Kč
Plán realizace: 3/2011 – 1/2012

Obsahem projektu je rekonstrukce a modernizace stávajících laboratoří s potřebným zázemím ve Střední odborné škole veterinární v Hradci Králové a investice do přístrojového vybavení tak, aby maximálně odpovídaly stavu, s nímž se žáci setkají při absolvování praktických stáží u firem a u svých budoucích zaměstnavatelů. Realizací projektu dojde k vytvoření podmínek pro vznik dalšího zaměření ve stávajícím oboru vzdělávání veterinární technik laborant , díky kterému budou mít žáci školy možnost výrazně rozšířit své možnosti uplatnění se na trhu práce.

Související odkazy: www.rada-severovychod.cz
Etapy realizace projektu: 1. etapa realizace
Monitorovací zpráva a její příloha
2. etapa realizace
3. etapa realizace
Projekt „Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant“
je pilotním projektem při realizaci a administraci v rámci projektu PAAK – Posílení absorpční a administrativní kapacity.
Název projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK)
Registrační číslo CZ.1.13/5.2.00/04.00378
Program Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Prioritní osa 5. Technická pomoc
Oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod
Doba realizace 15.02.2008 – 31.12.2013
WWW projektu www.cep-rra.cz/paak
Předkladatel projektu Centrum evropského projektování a.s.
Žadatel pilotního projektu Královéhradecký kraj
Název pilotního projektu Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

Cílem projektu PAAK je zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství krajů a regionálních aktérů.

Nástrojem dosažení cíle je zejména asistence tzv. pilotním projektům, kterým je poskytovaná asistence při přípravě a asistence při realizaci projektů. Pilotní projekty jsou prováděny fází přípravy či realizace a jejich výstupy a postupy zveřejňovány na webové stránce projektu. Slouží tak ostatním žadatelům a příjemcům jako vzory konkrétních postupů a výstupů a jako inspirace na cestě k úspěšné přípravě a realizaci projektů.

Projekt Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant, jehož předkladatelem je Královéhradecký kraj, je realizován v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity a je projektem pilotním. Prvořadým cílem je, předat potenciálním žadatelům a příjemcům podpory a nejen jim, ale i široké veřejnosti zkušenosti s asistovaným vedením v rámci projektu. Asistenci pilotnímu projektu při realizaci zajišťuje Centrum evropského projektování a.s.

Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření Veterinární technik laborant je pilotním projektem při realizaci a administraci.

Základním cílem projektu je rozšířit možnosti výuky odborných předmětů jak v teoretické, tak praktické části výuky. Vytvoření nového studijního zaměření VETERINÁRNÍ TECHNIK LABORANT reaguje na požadavky trhu práce.

V čem je projekt pilotní?

  • pilotní projekt pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit regionu

  • nositelem pilotního projektu je Královéhradecký kraj

  • Výuka zaměření VETERINÁRNÍ TECHNIK LABORANT v naší republice neexistuje, absolventi oboru VETERINÁRNÍ PREVENCE si musí potřebné znalosti doplňovat až v praxi, výuka tedy zvýší možnost jejich okamžitého uplatnění na trhu práce. Při realizaci projektu se uskuteční partnerství vysokých škol, NNO, státní organizace a soukromého sektoru, které umožní využít přínosné názory a zkušenosti všech partnerů pro výuku jak nového zaměření VETERINÁRNÍ TECHNIK LABORANT tak i stávajícího oboru VETERINÁRNÍ PREVENCE pro přípravu typové pozice „Veterinární technik laborant“ a „Veterinární technik“ (katalog typových pozic Národní soustavy povolání) Skupina partnerů se bude podílet i na práci s talentovanými žáky a na propagaci přírodovědných oborů mezi žáky středních a základních škol regionu.

  • předpokládaná doba realizace: leden 2011 – leden 2012

  • předpokládané celkové náklady projektu: 5 710 949, – Kč

 

Podrobné informace o projektu naleznete na webové stránce: www.cep-rra.cz/paak

Obor vzdělání veterinářstvíObor vzdělání veterinářstvíCentrum malých zvířatCentrum malých zvířatŠkolní stájŠkolní stájŠkolní včelniceŠkolní včelniceŠkolní sýrárna a masná výrobaŠkolní sýrárna a masná výrobaZahraniční stážeZahraniční stážeZájmová činnostZájmová činnost
Bakaláři Google Classroom Facebook kontakt@sosvet.cz 495 535 386 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Všechna práva vyhrazena - www.sosvet.cz. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky - více informací. Prohlášení o přístupnosti. Cookies zásady. Web vytvořila společnost ITPA