VETERINA ONLINE 8. 12. 2021

Co je to za akci? Je to pro mě? Zvažuješ studium veterinářství, ale nevíš, co přesně od toho čekat? Nemohl ses se dostavit na náš den otevřených dveří? Byl jsi na dni otevřených dveří, ale až doma tě napadlo, na co všechno ses nezeptal? Zvažuješ ubytování na internátu? Odpověděl(a) sis ANO na některou z předchozích otázek? Připoj se v pohodlí domova k Veterina online v Meet a můžeš komunikovat přímo ředitelkou, učiteli a žáky školy. Speciálním hostem našeho setkání pak bude…

MATURITNÍ ZKOUŠKA (jaro 2022) – Přihláška k maturitní zkoušce

Dnes 18. listopadu, byl všem studentům konajícím maturitní zkoušku (jaro 2022) odeslán email s předvyplněnou přihláškou k této maturitní zkoušce. Řiďte se pokyny v emailu. Vyplněnou a podepsanou přihlášku vytiskněte a odevzdejte třídnímu učiteli. V případě, že email nepřišel, nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte školu.

Nový termín kurzu přepravců – 8. 11. 2021

Odborný kurz je určen pro přepravce (průvodce, zaměstnanec, třetí osoba) přepravující zvířata pro obchodní účely na vzdálenost větší než 50 km, kteří jsou při kontrole povinni se prokázat, že mají odbornou kvalifikaci stanovenou podle § 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění a prováděcího předpisu č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, v platném znění. Rozvrh odborného kurzu je připraven ve spolupráci s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a zahrnuje teoretickou a praktickou výuku. Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží účastník osvědčení v českém jazyce a…

OKRUHY K PŘÍPRAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Okruhy vytvořené školou, pro profilovou část maturity: povinné zkoušky praxe chov a výživa hospodářských zvířat nemoci hospodářských zvířat nepovinné zkoušky biologie a ekologie chemie hygiena a technologie potravin ekonomika a právo Okruhy vytvořené školou, pro státní část maturity: český jazyk a literatura – seznam titulů + obecná struktura ústní zkoušky z českého jazyka anglický jazyk Chov a výživa hospodářských zvířat Zásady ekologického zemědělstvíDomestikace hospodářských zvířatObecná zootechnika – morfologické a fyziologické vlastnosti HZObecná zootechnika – zootechnická taxonomie a základní zootechnické zásadyObecná zootechnika – selekce,…

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU PRAXE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

1/ Vyšetření: bakteriologická, koprologická 2/ Klinické  vyšetření  přežvýkavce, psa, koně 3/ Parenterální a enterální aplikace léčiv 4/ Obvazová technika při ošetření zvířat  5/ Vyšetření moče, krve 6/ Vyšetření včel 7/ Příprava operačního pole u zvířete a chirurgické šití 8/ Pitva savce a odběr vzorků k laboratornímu vyšetření   9/ Reprodukce hospodářských zvířat 10/ Zacházení se zvířaty a jejich fixace 11/ Měření a zjišťování živé hmotnosti hospodářských zvířat 12/ Ústřední evidence a označování hospodářských zvířat 13/ Charakteristika předložených krmiv, krmných směsí 14/…

Obor vzdělání veterinářstvíObor vzdělání veterinářstvíCentrum malých zvířatCentrum malých zvířatŠkolní stájŠkolní stájŠkolní včelniceŠkolní včelniceŠkolní sýrárna a masná výrobaŠkolní sýrárna a masná výrobaZahraniční stážeZahraniční stážeZájmová činnostZájmová činnost
Bakaláři Google Classroom Facebook kontakt@sosvet.cz 495 535 386 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Všechna práva vyhrazena - www.sosvet.cz. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky - více informací. Prohlášení o přístupnosti. Web vytvořila společnost ITPA