Úspěch studentek v literární soutěži

Soutěže časopisu Zemědělská – Pôdohospodárska škola se zúčastnily žákyně naší školy v kategorii publicistický článek/slohový útvar. Vítězové soutěže byli pozváni do Prahy 29. 6. 2017 k osobnímu převzetí cen, hlavním organizátorem soutěže byl Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Jako nejlepší byly vyhodnoceny práce tří našich studentek, které obdržely jako odměnu vysoké finanční ohodnocení, byly provedeny[…]

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěch studentek v literární soutěži

Podpora rozvoje školy

  Název projektu: Podpora rozvoje školy   Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/006697   Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání   Termín realizace: 1. 9. 2017 – 30. 8. 2019   Celková částka: 961 732,- Kč   Projekt je zaměřený na zvýšení kvality výchovy, vzdělávání a[…]

Publikováno v Novinky,Projekty Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podpora rozvoje školy

Volby členů školské rady

Volby členů školské rady při SOŠ veterinární, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68 se budou konat v pátek 24. listopadu 2017 v budově školy. Osoby oprávněné navrhovat a volit členy školské rady: Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci Pedagogičtí pracovníci školy. Návrhy na členy do školské rady podávejte písemně přípravnému výboru do pátku 10.[…]

Publikováno v Novinky Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby členů školské rady