28.2.2017

Obor vzdělání Veterinářství (43-41-M/01)

U nás můžeš získat maturitu v jediném oboru Veterinářství. Vyučujeme jej však ve dvou zaměřeních:

– veterinární technik (2 třídy)
– veterinární technik – laborant (1 třída)

V zaměření veterinární technik – laborant mají žáci rozšířená praktická cvičení z chemie a laboratorní techniky, a to včetně praxe ve specializovaných laboratořích.