III. kulatý stůl k podpoře nadání v Královéhradeckém kraji

Dne 9. listopadu 2017 se konal III. kulatý stůl k podpoře nadání v Královéhradeckém kraji. Na toto setkání byla pozvaná studentka naší školy Sabina Černá (4. B), vítězka národního kola SOČ 2017 v oboru biologie. Představila svou práci „Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka dlouhoprstého“. Kulatého stolu se také účastnila Mgr. B. Tocháčková, která je koordinátorkou přírodovědných soutěží na naší škole.