Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Stejně jako v minulých letech se studenti naší školy účastnili 8. listopadu 2017 již  V. ročníku studentské konference VĚDĚNÍ MLADÝM. Konferenci pořádá Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas. V nádherné aule Arnošta z Pardubic prezentovali své práce studenti středních školy z celé ČR. Témata ústních a posterových prezentací byly z fyziky, chemie, matematiky, elektroniky, filosofie, psychologie, sociologie a esejistiky.

Kateřina Horáková z 3.B představila svou práci na téma „Antigenní prezentace B lymfocytů po infekci Francisella tularensis LVS měřená pomocí množství IL-2 produkovaného T-lymfocyty„  prostřednictvím posteru. Vanda Chlumská a Andrea Krocová (obě z 2.B) se účastnily konference jako pozorovatelé. Tyto studentky budou své práce prezentovat na dalším ročníku Konference.

Report z konference VĚDĚNÍ MLADÝM dostupný ve Zpravodaji Univerzity Pardubice, na webu http://zpravodaj.upce.cz/studenti/2017/vedeni-mladym-2017/.