Expo Science Amavet – národní kolo

Národní finále XXV. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE Amavet 2018 se uskutečnilo v Praze ve dnech 19. – 20. dubna 2018. V budově Akademie věd České republiky prezentovali studenti své výstavní postery. Hodnotitelská odborná porota posuzovala kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele (řešitelů) včetně jazykových znalostí a schopností svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností.

Při pátečním slavnostním vyhlášení výsledků byly předány Diplomy za účast v národním finále. Za naši školu získala toto ocenění Anna Fialová s projektem „Antigenní prezentace B lymfocytů po infekci Francisella tularensis LVS měřená pomocí exprese aktivační molekuly CD69 na T lymfocytech“ a Pavel Ott s projektem „Monitoring trendu početnosti vrubozobých ptáků (Ansenformes)“.