Ředitelské volno (30. 4. a 7. 5. 2018)

Ve dnech  30. dubna a 7. května 2018 je v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 5 vyhlášky  č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku vyhlášeno ředitelské volno. Škola bude v těchto dnech uzavřena.

Ing. Hana Rubáčková, ředitelka školy