Slavnostní XXIV. valné shromáždění Učené společnosti České republiky

Dne 14. května 2018 se v pražském Karolinu konalo XXIV. valné shromáždění Učené společnosti České republiky. Při příležitosti slavností části zasedání byla studentce 4. ročníku Sabině Černé předána Cena Učené společnosti České republiky pro rok 2018 v kategorii „středoškolský student“. Toto ocenění je udělováno středoškolským studentům ČR za výjimečné vědecké aktivity. Sabina získala tuto Cenu za studii „Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka dlouhoprstého“, kterou zpracovala pod vedením RNDr. Petra Veselého, Ph.D. z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.