Informace pro rodiče a žáky – zahájení školního roku

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8:30 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Informace pro rodiče žáků 1. ročníků v 9:00 v tělocvičně školy.

Platby pro školní rok 2018/2019 + na co nezapomenout první školní den

 • 1. ročník
  • 15,- (studijní průkaz)
  • 200,- (příspěvek do fondu Spolku rodičů  a přátel  školy na 1. pololetí školního roku 2018/2019)
  • 25,- (průkaz studenta) + FOTO
  • 5,- (vizitka)
  • 150,- (záloha na čip – vstup do školy a obědy)
  • 130,- (záloha na klíč od odkládací skříňky)
  • 80,- (záloha na klíč od šatny)
  • 100,- (programy primární prevence)
  • peníze na učebnice
  • peníze na pracovní oděv – 1850,-
  • kopie pojistné smlouvy
  • zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
 • 2. ročník
  • 15,- (studijní průkaz)
  • 200,- (příspěvek do fondu Spolku rodičů  a přátel  školy na 1. pololetí školního roku 2018/2019)
  • peníze na učebnice
  • výpis ze zdravotní dokumentace + doklad o zaplacení
 • 3. ročník
  • 15,- (studijní průkaz)
  • 200, – (příspěvek do fondu Spolku rodičů  a přátel  školy  na 1. pololetí školního roku 2018/2019)
  • peníze na učebnice
  • potvrzení na autoškolu (2 formuláře)
 • 4. ročník
  • 15,- (studijní průkaz)
  • 2 x 200,- (příspěvek do fondu Spolku rodičů  a přátel  školy na obě pololetí školního roku 2018/2019)
  • peníze na učebnice

Další výdaje v průběhu školního roku:

 • cena oběda 33,-
 • povinné předmětové exkurze cca 2 500,- za školní rok
 • cestovní náhrady na praxi