Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Krajské kolo SOČ

Krajská přehlídka SOČ se konala 13. května 2019 na Gymnáziu J. K. Tyla v  Hradci Králové. Magdaléna Karlová obsadila 2. místo a postupuje do licitace k účasti v celostátním kole SOČ,  které se bude konat 14. – 16. června 2019 v Opavě.

Okresní kolo SOČ

Dne 8. dubna 2019 se na gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové konalo okresní kolo 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti.
V oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby získala  1. místo Magdaléna Karlová s prací „ Animace a vizuální filmové efekty“ .
Barbora Sedláčková s prací „Chov koní pro vozatajské soutěže a analýza úspěšnosti chovatele Roberta Moravce na závodech v ČR“ se v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství umístila na 2. místě.
V oboru Chemie soutěžila Andrea Krocová, která za zpracování práce „Interakce alkoholu s léčivem obsahující paracetamol a ibuprofen“ obdržela 4. místo.
Adam Labuť se s prací „Etologická pozorování listonohů“ umístil v oboru Biologie na 5.místě.