Pohybem proti trudnomyslnosti

Akce pohybem proti trudomyslnosti je v dnešní době potřebná. Žáci 2.A se s tím vypořádávají po svém a úkoly z tělesné výchovy zpracovávají s prehistorickým nadšením.

Publikováno v Novinky Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pohybem proti trudnomyslnosti

Informace žákům ke konání individuální praxe

Informace ke konání individuální praxe Praktická výuka na středních školách je do odvolání zrušena. Toto opatření se týká i individuální praxe žáků 1. – 3. ročníků, která byla plánována na květen. Výjimka – Činnosti v oblasti ochrany zdraví – Poskytování zdravotní a sociální péče – Dobrovolnické práce Případné aktivity tohoto druhu konzultujte s ředitelkou školy na e-mailu reditel@sosvet.cz[…]

Publikováno v Novinky,Praxe Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace žákům ke konání individuální praxe

Informace pro žáky

Informace pro žáky čtvrtých ročníků Klasifikace za 2. pololetí 4. ročníku bude uzavřena ke dni 30. 4. 2020. Poté bude zveřejněn rozvrh on-line konzultací z maturitních předmětů, včetně on-line konzultací k praktické části maturitní zkoušky, který bude ukončen nejpozději 29. 5. 2020. Podrobnější informace budou zveřejněny po vydání prováděcí vyhlášky k zákonu č. 135/2020 Sb.,[…]

Publikováno v Novinky Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro žáky

Harmonogram výuky a prověřování v době platnosti mimořádných opatření – aktualizace

Milí žáci 3. ročníku, v návaznosti na trvání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 byl doplněn váš harmonogram výuky o MOV.  S vyučujícím komunikujte obvyklým způsobem. Úkoly vám byly a nadále budou zadávány prostřednictvím systému Bakaláři k poslední společné hodině MOV, kterou jste měli 28.2.2020. Harmonogram_vyuky_aktualizace

Publikováno v Novinky,Změny v rozvrhu Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Harmonogram výuky a prověřování v době platnosti mimořádných opatření – aktualizace

Podpora rozvoje školy II

  Název projektu: Podpora rozvoje školy II   Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016196   Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání   Termín realizace: 1. 9. 2019 – 30. 8. 2021   Celková částka: 1 430 244,– Kč   Projekt je zaměřený na personální podporu a zvýšení[…]

Publikováno v Novinky,Projekty Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podpora rozvoje školy II