Informace pro žáky – organizace výuky 12. – 25. 10. 2020

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s výjimkou praktického vyučování přechází výuka od 12. do 25. 10. 2020 října na distanční formu výuky. Ve dnech 26. – 30. 10. 2020 následují školní prázdniny.

Praktická výuka bude zachována. 

Distanční i praktická výuka budou probíhat dle zvláštního rozvrhu, který bude zveřejněn na www.sosvet.cz nejpozději 11. 10. 2020.

Informace o distanční výuce včetně omlouvání, stravování jsou popsány v dokumentu „Informace pro žáky pro případ zavedení distanční výuky“, zveřejněném na www.sosvet.cz. 

 

Hana Rubáčková,

ředitelka školy