Maturitní okruhy z předmětu PRAXE pro školní rok 2020/2021

Maturitní okruhy předmět PRAXE školní rok 2020 – 2021

1/ Vyšetření: bakteriologická, koprologická
2/ Klinické vyšetření přežvýkavce, psa, koně
3/ Parenterální a enterální aplikace léčiv
4/ Obvazová technika při ošetření zvířat
5/ Vyšetření moče, krve
6/ Vyšetření včel
7/ Příprava operačního pole u zvířete a chirurgické šití
8/ Pitva savce a odběr vzorků k laboratornímu vyšetření  
9/ Zobrazovací  diagnostická  technika ve veterinární praxi
10/ Práce s veterinárním programem
11/ Reprodukce hospodářských zvířat
12/ Zacházení se zvířaty a jejich fixace
13/ Měření a zjišťování živé hmotnosti hospodářských zvířat
14/ Označování hospodářských zvířat
15/ Charakteristika předložených krmiv, krmných směsí
16/ Sestavení krmné dávky pro hospodářská zvířata
17/ Řízení stáda – reprodukční a užitkové ukazatele v chovu skotu
18/ Laboratorní vyšetření syrového mléka a mléčných výrobků
19/ Ekonomika – výběr vhodného bankovního produktu, pracovně právní
vztahy, mzdové výpočty
20/Laboratorní vyšetření vajec

MVDr.M.Polláková
vedoucí praxe
20.11.2020