Klasifikace za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020-2021 bude zveřejněno ve čtvrtek 28.1.2021 v systému bakaláři. Vysvědčení (výpis z vysvědčení) žáci obdrží nejpozději třetí den po návratu na prezenční výuku do školy. Neklasifikovaní žáci obdrží na školní e-mail informaci s termínem konání doplňkové zkoušky. Stejnou informaci obdrží také zákonný zástupce neklasifikovaného žáka.

As well as preventing pregnancy, it can regulate periods and help combat acne. cialis malaysia pharmacy But some report….