17.1.2020

Přijímací řízení

 

Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd – pro školní rok 2020/2021

Aktuální informace pro uchazeče o vzdělávání

Ve středu 20. 5. 2020 byly uchazečům o vzdělávání odeslány pozvánky a informace k přijímacím zkouškám.

Počet přijímaných uchazečů: 90

Termíny konání přijímacích zkoušek: 8. 6. 2020 

Kód oboru: 43-41-M/01 Veterinářství

  • 2 třídy zaměření veterinární technik
  • 1 třída zaměření veterinární technik – laborant

IZO školy: 108  007  863

Termín pro odevzdání přihlášek: 2. 3. 2020

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, přihláška k vyplnění (XLSX), (PDF) a vysvětlivky .

Přijímací zkouška se bude konat z českého jazyka a matematiky (vice informací najdete na stránkách Cermatu: www.cermat.cz).

Další specifické požadavky:

  • uchazeč předloží vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu daného oboru (43-41-M/01 Veterinářství)
  • do studia oboru mohou být přijímáni žáci a uchazeči s dobrou funkcí orgánů pohybové a nervové soustavy
  • částečně překážejí poruchy horních a dolních končetin, beder a páteře se tolerují
  • uchazeči musí mít dobrý zrak (korekce se připouští), sluch a čich
  • nesmějí trpět chorobami oběhové soustavy nebo přecitlivělostí kůže a dýchací soustavy, chronickými chorobami ledvin a revmatickým onemocněním
  • před nástupem do prvního ročníku musí být žáci vyšetřeni podle platné vyhlášky o opatřeních proti přenosným chorobám

Uchazeči o toto studium nejsou zdravotně způsobilí, pokud trpí zejména:

  • onemocněními, která podle obecně závazných předpisů vylučují získání řidičského oprávnění
  • poruchami mechanismu imunity a alergiemi – zvažovat v případě práce se zvířaty

K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující lékař.

 

Informace k přijímacímu řízení z portálu MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých stránkách informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 (zde také naleznete platné tiskopisy přihlášek a pokyny k  jejich  vyplnění).