Krajské kolo Biologické olympiády kategorie D (24. 5. 2019)

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie D
Dne 24.5. 2019 se na naší škole konalo krajské kolo biologické olympiády kategorie D. Soutěže se účastnilo 31 žáků z Královéhradeckého kraje – Hradec Králové, Jičína, Náchodu, Rychnova nad Kněžnou a Trutnova. Soutěž probíhala ve třech oblastech – teoretické, praktické (laboratorní) a poznávací (poznávání rostlin a živočichů). Z celkového počtu soutěžících bylo 24 úspěšných řešitelů, což svědčí o výborné připravenosti žáků.

Výsledková listina ZDE