Přírodovědný klokan 2017

Školní kolo kategorie Junior (1. a 2. ročník) proběhlo ve středu 11. října 2017 3. vyučovací hodinu. Celkem se této soutěže zúčastnilo 149 žáků 1. a 2. ročníku. Nejlepších výsledků dosáhli: Václav Čížek, 1.A – 69 bodů Nikola Brzežková, 2.A – 68 bodů Pavlína Antošová, 2.A – 67 bodů Umístění dalších nejlepších žáků.

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přírodovědný klokan 2017

Inter G CUP 2017 – turnaj v kin-ballu

Ve čtvrtek 12. října 2017 se v Hradci Králové uskutečnil Inter G CUP 2017. Jde o turnaj v kin-ball a zúčastnilo se ho 11 družstev. Družstvo naší školy obsadilo krásné sedmé místo.

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inter G CUP 2017 – turnaj v kin-ballu

Úspěch studentek v literární soutěži

Soutěže časopisu Zemědělská – Pôdohospodárska škola se zúčastnily žákyně naší školy v kategorii publicistický článek/slohový útvar. Vítězové soutěže byli pozváni do Prahy 29. 6. 2017 k osobnímu převzetí cen, hlavním organizátorem soutěže byl Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Jako nejlepší byly vyhodnoceny práce tří našich studentek, které obdržely jako odměnu vysoké finanční ohodnocení, byly provedeny[…]

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěch studentek v literární soutěži

„Mezi mosty“ – raftový závod středních škol

Družstvo naší školy ve složení – Tereza Joudalová, Kateřina Horáková, Barbora Barešová, Gabriela Filipová, Jakub Endl, Petr Kabát, Matěj Velc, MatějTrnka, Pavel Ott, Tomáš Jirout se dne 19. září 2017 tradičně zúčastnilo raftového závodu středních škol –„Mezi mosty“. Z patnácti přihlášených družstev se naše škola umístila na pěkném sedmém místě.

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem „Mezi mosty“ – raftový závod středních škol

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Ve dnech 15. až 18. června 2017 se v Boskovicích konala 39. celostátní přehlídka SOČ. Soutěže se účastnila studentka třetího ročníku Sabina Černá. V oboru Biologie získala za práci „Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris)“ vynikající 1. místo. Sabina též obdržela Cenu Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v oboru biologie.[…]

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Literární soutěž O pardubický pramínek

Studenti naší školy se zúčastnili XXIII.ročníku literární soutěže „O pardubický pramínek“ na téma: Když otevírám knihu….Eliška Bartoňová (3.C) získala krásné druhé místo, Pavlína Antošová (1.A) dostala čestné uznání. Oběma studentkám gratulujeme.

Publikováno v Novinky,Soutěže Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Literární soutěž O pardubický pramínek

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Krajská přehlídka SOČ se konala 17. května 2017 na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. V oboru Biologie zvítězila práce Sabiny Černé „Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka dlouhoprstého“. Práce „Etologická pozorování nosorožců dvourohých“ Anety Selingerové obsadila ve stejném oboru krásné 5. místo.

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Poznávání rostlin a živočichů – okresní kolo

Také letos se naše škola účastnila soutěže v Poznávání rostlin a živočichů. Okresní kolo se konalo na Biskupském gymnázium B. Balbína v Hradci Králové. Krásné 7. místo získala studentka 1. ročníku Kateřina Kubelková. Poděkování za reprezentaci školy patří též Martině Dušánkové, Markétě Severové a Matěji Horskému.

Publikováno v Novinky,Soutěže Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poznávání rostlin a živočichů – okresní kolo