Expo Science Amavet – regionální kolo

Vynikajícího úspěchu dosáhli studenti naší školy na regionálním kole soutěže Amavet v Pardubicích. Členové odborné poroty hodnotili kvalitu a tvůrčí přínos práce, dále vystupování řešitelů a jejich schopnosti  prezentovat práci před odbornou i laickou veřejností. Naši školu reprezentovaly 4 výstavní postery a do národního kola, které se bude konat v Praze, byly porotou vybrány 2 projekty: „Antigenní prezentace[…]

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Expo Science Amavet – regionální kolo

Soutěž YPEF (Young People in European Forest)

Soutěž, k jejímž základním cílům patří aktivní prohloubení znalostí o lese, lesním ekosystému a lesním hospodaření, se skládá z písemného testu a poznávací soutěže. Místní kolo proběhlo v prostorách ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové 14. února 2018 a zúčastnila se jej 3 tříčlenná družstva žáků naší školy. Na 3. místě se umístilo družstvo ve složení Kateřina Horáková, Anna Schejbalová[…]

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Soutěž YPEF (Young People in European Forest)

Biologický den na BiGy

V sobotu 16. prosince 2017 se na Biskupském gymnáziu B. Balbína v Hradci Králové konal cyklus biologických přednášek. Ten byl určen studentům se zájmem o biologii a byl také přípravným kurzem k biologické olympiádě kategorie A a B. Zajímavá témata byla prezentovaná zajímavými přednášejícími. Téma: „Moderní cytogenomika: Archaické ryby se savčím uspořádáním genomu.“ – Mgr.[…]

Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Stejně jako v minulých letech se studenti naší školy účastnili 8. listopadu 2017 již  V. ročníku studentské konference VĚDĚNÍ MLADÝM. Konferenci pořádá Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas. V nádherné aule Arnošta z Pardubic prezentovali své práce studenti středních školy z celé ČR. Témata ústních a posterových prezentací byly z fyziky, chemie, matematiky, elektroniky, filosofie, psychologie, sociologie a esejistiky.[…]

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Soutěž „Pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“

Ve dnech 30. října – 1. listopadu 2017 se ve školicím středisku Státní veterinární správy ČR v areálu Státního veterinárního ústavu v Praze – Lysolajích konal 11. ročník soutěže „Pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“. Soutěže se účastnila čtyřčlenná družstva z deseti veterinárních škol. Osm z České republiky (České Budějovice, Kroměříž, Hradec Králové, Benešov,[…]

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Soutěž „Pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“

Ekologická olympiáda – krajské kolo

Dne 18. a 19. října 2017 se naši studenti ze třídy 3.B (Kateřina Horáková, Simona Rejnková a Pavel Ott) zúčastnili krajského kola Ekologické olympiády, které se konalo v Ekocentru Orlice v Krňovicích. Téma letošního ročníku bylo – Dřeviny rostoucí mimo les. Studenti vypracovávali terénní úkol, test, poznávačku a prezentovali praktický domácí úkol (Vytipovat cennou dřevinu[…]

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ekologická olympiáda – krajské kolo

Přírodovědný klokan 2017

Školní kolo kategorie Junior (1. a 2. ročník) proběhlo ve středu 11. října 2017 3. vyučovací hodinu. Celkem se této soutěže zúčastnilo 149 žáků 1. a 2. ročníku. Nejlepších výsledků dosáhli: Václav Čížek, 1.A – 69 bodů Nikola Brzežková, 2.A – 68 bodů Pavlína Antošová, 2.A – 67 bodů Umístění dalších nejlepších žáků.

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přírodovědný klokan 2017