Biologický den na BiGy

V sobotu 16. prosince 2017 se na Biskupském gymnáziu B. Balbína v Hradci Králové konal cyklus biologických přednášek. Ten byl určen studentům se zájmem o biologii a byl také přípravným kurzem k biologické olympiádě kategorie A a B. Zajímavá témata byla prezentovaná zajímavými přednášejícími. Téma: „Moderní cytogenomika: Archaické ryby se savčím uspořádáním genomu.“ – Mgr.[…]

Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Stejně jako v minulých letech se studenti naší školy účastnili 8. listopadu 2017 již  V. ročníku studentské konference VĚDĚNÍ MLADÝM. Konferenci pořádá Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas. V nádherné aule Arnošta z Pardubic prezentovali své práce studenti středních školy z celé ČR. Témata ústních a posterových prezentací byly z fyziky, chemie, matematiky, elektroniky, filosofie, psychologie, sociologie a esejistiky.[…]

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Soutěž „Pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“

Ve dnech 30. října – 1. listopadu 2017 se ve školicím středisku Státní veterinární správy ČR v areálu Státního veterinárního ústavu v Praze – Lysolajích konal 11. ročník soutěže „Pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“. Soutěže se účastnila čtyřčlenná družstva z deseti veterinárních škol. Osm z České republiky (České Budějovice, Kroměříž, Hradec Králové, Benešov,[…]

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Soutěž „Pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“

Ekologická olympiáda – krajské kolo

Dne 18. a 19. října 2017 se naši studenti ze třídy 3.B (Kateřina Horáková, Simona Rejnková a Pavel Ott) zúčastnili krajského kola Ekologické olympiády, které se konalo v Ekocentru Orlice v Krňovicích. Téma letošního ročníku bylo – Dřeviny rostoucí mimo les. Studenti vypracovávali terénní úkol, test, poznávačku a prezentovali praktický domácí úkol (Vytipovat cennou dřevinu[…]

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ekologická olympiáda – krajské kolo

Přírodovědný klokan 2017

Školní kolo kategorie Junior (1. a 2. ročník) proběhlo ve středu 11. října 2017 3. vyučovací hodinu. Celkem se této soutěže zúčastnilo 149 žáků 1. a 2. ročníku. Nejlepších výsledků dosáhli: Václav Čížek, 1.A – 69 bodů Nikola Brzežková, 2.A – 68 bodů Pavlína Antošová, 2.A – 67 bodů Umístění dalších nejlepších žáků.

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přírodovědný klokan 2017

Inter G CUP 2017 – turnaj v kin-ballu

Ve čtvrtek 12. října 2017 se v Hradci Králové uskutečnil Inter G CUP 2017. Jde o turnaj v kin-ball a zúčastnilo se ho 11 družstev. Družstvo naší školy obsadilo krásné sedmé místo.

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inter G CUP 2017 – turnaj v kin-ballu

Úspěch studentek v literární soutěži

Soutěže časopisu Zemědělská – Pôdohospodárska škola se zúčastnily žákyně naší školy v kategorii publicistický článek/slohový útvar. Vítězové soutěže byli pozváni do Prahy 29. 6. 2017 k osobnímu převzetí cen, hlavním organizátorem soutěže byl Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Jako nejlepší byly vyhodnoceny práce tří našich studentek, které obdržely jako odměnu vysoké finanční ohodnocení, byly provedeny[…]

Publikováno v Novinky,Soutěže Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěch studentek v literární soutěži