Podpora rozvoje školy

  Název projektu: Podpora rozvoje školy   Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/006697   Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání   Termín realizace: 1. 9. 2017 – 30. 8. 2019   Celková částka: 961 732,- Kč   Projekt je zaměřený na zvýšení kvality výchovy, vzdělávání a[…]

Publikováno v Novinky,Projekty Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podpora rozvoje školy

Program Erasmus+

Program: Erasmus+ Název projektu: YOUNG VETERINARY ASISTENTS IN EUROPE – Projekt mobility odborného vzděláváníErasmus+ Číslo projektu:  2016-1CZ01-KA102-023589 Jedná se o dvouletý projekt (podzim 2016 – jaro 2018), kdy žáci 3. a 4. ročníků mohou absolvovat odbornou stáž v zahraničí – Španělsko, Itálie, Portugalsko, Řecko (Kréta), Polsko, Slovensko. Žáci získávají nové praktické dovednosti ve studovaném oboru[…]

Publikováno v Projekty Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Program Erasmus+

Podpora čtenářských a jazykových dovedností

  Název projektu: Podpora čtenářských a jazykových dovedností   Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost   Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1374   Prioritní osa 1: 7.1   Oblast podpory 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání   Termín realizace: 1. 7. – 31. 12. 2015   Celková částka: 939 463,00 Kč   Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy[…]

Publikováno v Projekty Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podpora čtenářských a jazykových dovedností

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Název projektu: „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji”   Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost   Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0001   Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání   Oblast podpory 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání   Škola se stala partnerem při realizaci projektu Královéhradeckého kraje „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji“. Projekt je[…]

Publikováno v Projekty Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

Název projektu: Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant Žadatel: Královéhradecký kraj Program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod Oblast podpory: Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit regionu Rozpočet projektu: 5 710 942,20 Kč Dotace: 5 282 627,20 Kč Plán[…]

Publikováno v Projekty Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

Atlas hematologie – projekt v rámci SIPVZ

Projekt v rámci SIPVZ – vytvoření výukového obsahu nebo výukového materiálu. V rámci tohoto projektu vznikla webová stránka s atlasem hematologie, která se otevře po kliknutí na níže uvedené tlačítko.

Publikováno v Projekty Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Atlas hematologie – projekt v rámci SIPVZ

Pitva savce – projekt v rámci SIPVZ

Projekt v rámci SIPVZ – vytvoření výukového obsahu nebo výukového materiálu. V rámci tohoto projektu vznikla webová stránka s popisem pitvy savce, která se otevře po kliknutí na níže uvedené tlačítko. učebnice (formát pdf) cvičebnice (formát pdf) závěrečná zpráva (formát pdf)

Publikováno v Projekty Označen Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pitva savce – projekt v rámci SIPVZ